به گزارش پارس نیوز، 

علیرضا بیرانوند که آمده بود خبرورزشی در گوشه‌ای از از مصاحبه‌اش گفت به سردار گفتم نرو رو مخ من! وقتی از علیرضا سؤال کردیم چرا؟ گفت سر پنالتی ژاپن من می‌دانستم بازیکن آن‌ها چپ می‌زند ولی سردار گفت وسط می‌زند، سر همین گیج شدم و با شک و تردید پریدم سمت راست! به خاطر همین سراغ سردار رفتیم تا در این باره از او سؤال کنیم. وقتی از آزمون پرسیدیم، لبخندی زد و گفت: «من که به علیرضا اشاره کردم همان سمتی برود که بازیکن ژاپن می‌خواهد پنالتی‌اش را بزند. یعنی من گفته بودم سمت چپ می‌زند. فکر کنم علیرضا اشاره من را ندید وگرنه حدس زده بودم کدام سمتی می‌زند. یعنی اگر علیرضا دست من را می‌دید می‌فهمید که کدام سمت را می‌گویم و احتمالاً پنالتی را هم می‌گرفت. بعد از بازی هم به علیرضا گفتم که اشاره من را ندیدی؟ گفتم که سمت چپ بپر.» سردار مکثی می‌کند و ادامه می‌دهد: «البته علیرضا مثل اینکه جهت دست من را دیده بود. بعد هم گفت کاش همان سمت چپ می‌پریدم نه سمت راست. ولی به هر حال بازی‌ها گذشت و همه تلاش خود را کردند.»