به گزارش پارس نیوز، 

بازی استقلال با پیکان ناخودآگاه ما را یاد جدال دو تیم در پاییز سال ۸۶ می‌اندازد. همان جدالی که پیکانی‌ها بازی را بردند و ناصر حجازی فقید، سرمربی وقت استقلال پس از پایان مسابقه از شدت عصبانیت در راهروی منتهی به رختکن قدم می‌زد. همان جدالی که آبی‌ها بازی را باختند و پروژه کنار گذاشته شدن ناصرخان از سرمربیگری کلید زده شد. پس از آن بازی، حجازی به دو نفر از بازیکنانش شک کرد و مشکوک بود که آن‌ها به دلایلی کم‌کاری کردند تا به تیمش لطمه بزنند! ادعایی که البته هرگز آن را رسانه‌ای نکرد و فقط در جمع‌های دوستانه آن را بر زبان می‌آورد.