به گزارش پارس نیوز، 

صادق درودگر، رئیس کمیته بازاریابی سازمان لیگ فوتبال ایران اعلام کرد: نصب هرگونه آگهی تبلیغاتی در ورزشگاه‌های کشور در زمان بازی‌های لیگ برتر غیر قانونی است و باید این امر از طریق کمیته بازاریابی سازمان لیگ و اسپانسر تبلیغات محیطی این سازمان انجام شود. ورزشگاه‌ها باید به صورت پاک و بدون نصب هرگونه آگهی تبلیغاتی غیر مرتبط به تیم های میزبان واگذار شوند.

این مقام مسئول گفت: متاسفانه طبق اطلاعات واصله  امروز تعدادی آگهی خارج از قرارداد با سازمان لیگ و مجری انحصاری تبلیغات محیطی سازمان لیگ در ورزشگاه آزادی نصب شده است که این کار غیر قانونی است و عواقب آن بر عهد کسانی خواهد بود که در این امور دخالت کرده اند و باعث متضرر شدن باشگاه میزبان می شود.

وی بیان کرد: بر اساس مقررات برگزاری مسابقات، استادیوم‌های محل برگزاری مسابقات باید بصورت پاک از هرگونه  تبلیغات در فضای ورزشگاه محل مسابقه در اختیار تیم میزبان قرارگیرد و حق نصب هرگونه آگهی در انحصار برگزار کننده مسابقه است.