به گزارش پارس نیوز، 

محمدرضا خلعتبری بازیکن جدید ذوب آهن در اولین بازی نیم فصل دوم مصدوم شد. او در دیدار با نساجی با خطای ممشلی دفاع راست حریف نقش بر زمین شد. بعد از مصدومیت او خبر رسید شاید رباط صلیبی پاره کرده باشد. امروز مشخص شد که این اتفاق افتاده و او تا اواسط سال آینده نمی تواند بازی کند. پس از آزمایش از پای مصدوم محمدرضا مشخص شد رباط او پاره شده است.