به گزارش پارس نیوز، 

در این نامه که برای هواداران باشگاه استقلال رونوشت شده است سعید آذری از امیر حسین فتحی خواسته با او تماس بگیرد و تکلیف چک های برگشتی مرتضی تبریزی را مشخص کند!

 

مرتضی تبریزی با گذشته چند هفته از دور رفت با جدایی از ذوب آهن به استقلال پیوست اما ظاهرا هنوز چک هایی که از سوی باشگاه استقلال در اختیار باشگاه ذوب آهن قرار داده شده پاس نشده است. همان طور که در متن نامه می خوانید مدیر عامل باشگاه استقلال از طریق تلفن و سایر وسایل ارتباط جمعی حاضر به پاسخگویی به سعید آذری نشده است. از اینرو مدیر عامل باشگاه ذوب آهن با انتشار نامه رسمی خواستار پاسخگویی امیر حسین فتحی شده است.