اصغر حاجیلو سرپرست و پیشکسوت استقلال به دلیل عمل آنژیو در بیمارستان بستری است.

 

روز سه شنبه آقایان امیرحسین فتحی مدیرعامل، وینفرد شفر سرمربی، نصرالله عبداللهی مدیر فنی و محمد حسین زرندی مدیر روابط عمومی استقلال از حاجیلو عیادت کردند و ضمن گفت و گو با وی در جریان آخرین وضعیت درمانی او قرار گرفتند؛ حاجیلو بر اساس اعلام پزشکان وضعیت مناسبی دارد و فردا از بیمارستان مرخص خواهد شد.