به گزارش پارس نیوز، 

ظاهراً هفته گذشته هنگام تقابل استقلال با نساجی اتفاقی رخ داد که رسانه‌ای نشد و مخفی ماند اما...

حسین حسینی طی ماه‌های گذشته گاهی اوقات در استقلال خبرساز شده است. اتفاقاتی که اغلب رسانه‌ای شده و البته برخی موارد نیز از چشم اصحاب مطبوعات و رسانه دور می‌ماند. 

مهدی رحمتی در مسابقه با نساجی هم فیکس شد و به عنوان بازیکن اصلی از ابتدای بازی به میدان آمد. اتفاقی که به مذاق حسینی خوش نیامد. البته این گلر چیزی روی نیمکت بروز نداد، ولی ناراحتی در نگاهش کاملاً به چشم می‌آمد. در بین دو نیمه شفر به حسینی دستور داد بلند شده و خودش را گرم کند تا راهی میدان شود، اما گلر آبی‌ها در حالی که ناراحتی و بی‌میلی در نگاهش موج می‌زد، گفت: «نمی‌توانم، بدنم کوفته است. نمی‌توانم بازی کنم.»

گفتن این جمله همانا و ناراحتی وینفرد شفر نیز همان. حسین حسینی تا آخر آن مسابقه به میدان نیامد و رابطه‌ها سرد شد، ولی دیروز حسینی را درون دروازه استقلال در ترکیب اصلی دیدیم. حالا روابط میان طرفین دوباره گرم شده و یا اینکه کادر فنی آبی‌پوشان بنا به دلایلی ترجیح داده‌اند قضیه را از طریق مماشات و اغماض به سرمنزل مقصود برسانند.