به گزارش پارس نیوز، 

شلتون آمریکایی، حریف بعدی امیر علی اکبری در سازمان ACA است. این حریف قدرتمند، کارنامه درخشانی در رقابت های MMA دارد و حریفان قدرتمندی را تاکنون شکست داده است.

علی اکبری برای مبارزه مقابل شلتون، ۲۲ اسفند ماه به روسیه سفر می کند.