به گزارش پارس نیوز، 

روزنامه البیان امارات بدون اشاره به نام "قطر" خبر باخت ژاپن در فینال جام ملت های آسیا را مخابره کرد. امارات به دلیل مسائل سیاسی رابطه خوبی با قطر ندارد و حالا قهرمانی قطر در خاک این کشور چندان به مذاق اماراتی ها خوش نیامده است.

 

 در این خبر فقط به باخت ژاپن در فینال جام ملت های آسیا اشاره شده و نامی از اینکه چه تیمی قهرمان شده نیامده است!