به گزارش پارس نیوز، 

رشیدپور در حالا خورشید: آقای کیروش! ما مردم خوش استقبال و بد بدرقه‌ای نیستیم/ تو مربی بزرگی بودی و هستی/ از تو ممنونیم که به این تیم اعتماد به نفس جنگیدن یاد دادی.