به گزارش پارس نیوز، 

کارلوس کی‌روش که با مسعود شجاعی در کنفراخس خبری پیش از دیدار برابر ویتنام حاضر شده بود، در بخشی از صحبت‌های خود بار دیگر زیاده‌روی کرد تا این بار او با استفاده از جمله‌ای نامناسب، بازیکنان تیم ملی را بدون شخصیت بخواند.

 

کی‌روش در پاسخ به خبرنگاران حاضر در کنفرانس خبری مبنی بر اینکه ویتنام را آیا رقیبی محترم خواهند شمرد یا خیر، اظهار داشت: من هرگز مغرور نبوده‌ام و  اولین چیزی که به بازیکنان تیم ملی ایران یاد دادم، شخصیت بود! آنها باید همیشه متواضع باشند!