به گزارش پارس نیوز، 

سزار راموس پالاز لوس داور مکزیکی حاضر در جام ملتهای آسیا امروز رقابت بین 2 تیم فوتبال امارات میزبان و هند را قضاوت خواهد کرد. این اولین قضاوت تنها داور غیر آسیایی حاضر در این تورنمنت است. 

این داور 35 ساله از ابتدا جام نامش در بین داوران حاضر در رقابت ها قرار داشت و حال دومین دیدار تیم ملی فوتبال امارات که از اهمیت بالایی نیز برخوردار است را قضاوت خواهد کرد.

طبق تفاهمنامه ای که بین کنفدراسیون فوتبال آسیا و کنفدراسیون فوتبال آمریکای شمالی و مرکزی امضا شده است، قرار شده است این 2 منطقه فوتبالی در چنین تورنمت هایی از داوران هم استفاده کنند و به یکدیگر کمک کنند.