به گزارش پارس نیوز، 

بازی‌های گروه سوم مرحله مقدماتی قهرمانی زیر ۲۳ سال آسیا از روز دوم فروردین‌ماه با حضور تیم‌های فوتبال امید ایران، عراق، یمن و ترکمنستان در ورزشگاه پاس قوامین تهران برگزار خواهد شد.

برنامه و ساعت برگزاری مسابقات به این شرح است:

مسابقات گروه سوم از دور مقدماتی قهرمانی زیر ۲۳ سال آسیا – ورزشگاه پاس قوامین تهران

دوم فروردین ۱۳۹۸ 

عراق – یمن ساعت ۱۵:۴۵

ایران – ترکمنستان ۱۸:۴۵

چهارم فروردین

ترکمنستان – عراق ۱۵:۴۵

ایران – یمن ۱۸:۴۵

ششم فروردین

ترکمنستان – یمن ۱۵:۴۵

ایران –عراق ۱۸:۴۵