به گزارش پارس نیوز، 

حسینی میان رفتن از استقلال و فیکس شدن در تیم جدید یا ماندن و کنار آمدن با شرایط مردد مانده بود و پیشنهاد جدی او هم از تراکتور بود. بقیه پیشنهادها نه از لحاظ مالی قابل توجه بودند و نه حضور در تیم‌های کم‌تماشاگر می‌توانست او را اقناع کند. او همچنان با تردیدهایش روزها را می‌گذراند اما تراکتور فرصتی نداشت و به سراغ اخباری رفت و این دروازه‌بان هم پس از چند ماه بیرون ماندن از گود به تراکتورسازی پاسخ مثبت داد و بعد از توافق او بود که حسینی بیانیه ماندن را نوشت. به نظر می‌رسد ماندن حسینی در استقلال در این شرایط بیشتر از آنکه از روی میل و رغبت باشد از روی ناچاری است.