به گزارش پارس نیوز، 

این ضایعه بزرگ را به خانواده ایشان و جامعه بزرگ شطرنج کشور تسلیت عرض می کنیم.

 

بسیاری از قهرمانان شطرنج  امروز ایران دست پرورده های این استاد گرانقدر بودند و نقش عظیم ایشان در شطرنج ایران بر هیچ کس از صاحب نظران پوشیده نیست.