به گزارش پارس نیوز، 

مهدوی مهدوی کیا می گوید بایدی در فوتبال وجود ندارد. در واقع این جواب او به کسانی است که می گویند تیم ملی باید قهرمان جام ملت ها شود. کیا که این روزها در ابوظبی است و امروز هم از نزدیک بازی تیم ملی و یمن را تماشا خواهد کرد می گوید: «باید در فوتبال وجود ندارد. بایدی در کار نیست. هیچ تیمی از قبل برنده نیست، بنابراین نمی توان گفت تیم ملی باید قهرمان شود. اصلا زیبایی فوتبال به این است که نمی دانی آخرش می خواهد چه اتفاقی بیفتند. با توجه به داشته های تیم مردم انتظارشان این است تیم قهرمان شو ولی اگر کسی فکر می کند کار راحتی است اشتباه می کند. واقعا با حضور ژاپن، کره، استرالیا می توان گفت کار راحتی داریم؟ بایدی هم در کار نیست. تیم ما ولی پتانسیلش را دارد و امیدواریم اتفاقات خوب بیفتد.»