به گزارش پارس نیوز، 

 تکثیر بی وقفه یک توقع از تیم ملی ایران در جام ملت های آسیا، ریشه در کجا دارد؟ چرا عده ای هر روز سطح توقعات از تیم ملی را این طور اندازه گیری می کنند؟
منتقدانی که امروز بر طبل قهرمانی کوبیده اند و بر خلاف قواعد رایج در فوتبال که هیچ بایدی در آن وجود ندارد، بایدهایی را برای قهرمانی در آسیا تعیین کرده اند همان دوستانی هستند که در فضای مجازی و حقیقی، کی روش را قبول ندارند و او را بدترین مربی تاریخ تیم ملی ایران می دانند.
آنهایی که هر روز از قهرمانی تیم ملی در جام ملت ها سخن می گویند همان کسانی هستند که عملکرد تیم ملی در جام جهانی روسیه را فاجعه بار تلقی (و جام جهانی ۲۰۱۴ برزیل را حقارت بار) توصیف کرده بودند.
افرادی که برای تیم ملی در امارات ۲۰۱۹، یک «باید» بزرگ تعیین کرده اند، تیم ملی را متهم به نمایش دفاع اتوبوسی می کنند. تیمی که بازی هایش دیدن ندارد. تیمی که با کی روش فوتبالی زشت و کریه ارائه می کند. 
چگونه است آنها از چنین تیمی قهرمانی آسیا را مطالبه می کنند؟ این تیم با منطق و استدلال آنها که باید در همین دور مقدماتی حذف شود!

با دفاع اتوبوسی و کی روش که نمره اش صفر است باید قهرمان شویم!
تیمی که با پرتغال مساوی کرده، مراکش را شکست داده و به دفعات نتایج غیر مترقبه و پیش بینی نشده گرفته و مورد پسند منتقدان هم واقع نشده بر اساس چه منطق و استدلالی باید برای آنها جام بیاورد؟
برای تیمی که متهم به دفاع اتوبوسی و فوتبال بی منطق است، «باید» هم برای قهرمانی اش تعیین می کنند؟ 
اگر این تیم به زعم منتقدان یک سرمربی با دانش داشت و همه تاکتیکش دفاع اتوبوسی نبود توقع قهرمانی در جام ملت های آسیا طبیعی جلوه می کرد اما  حتی منتقدی که چند روز پیش گفته بود عملکرد کی روش در ایران صفر بوده، می گوید تیم ملی ایران باید در جام ملت ها قهرمان شود!