به گزارش پارس نیوز، 

حسن غفوری فرد رئیس اسبق سازمان تربیت بدنی در گفت وگو با یک برنامه تلویزیونی در مورد روزهای حضورش به عنوان نفر اول ورزش، روایت جالبی را از علی پروین سر مربی آن سال های تیم ملی فوتبال بیان کرد.

غفوری فرد ماجرا را این گونه تشریح کرد: علی پروین را من به عنوان سر مربی تیم ملی فوتبال انتخاب کردم و در آن روزها پروین در پرسپولیس هم مربیگری می کرد و جالب اینکه پروین در طول دوران سرمربیگری در تیم ملی فوتبال یک ریال هم دریافتی نداشت و برای پول اینکار را نمی کرد و روزی هم که لازم شد از جیبش هزینه کرد.

وی ادامه داد: من در آن روز ها 18 هزار تومان حقوق می گرفتم و علی پروین نه تنها برای ما رایگان کار می کرد بلکه یک پیشنهاد 50 میلیون تومانی از عربستان دریافت کرد که در آن روز ها مبلغ هنگفتی محسوب می شد، روزی هاشمی رفسنجانی به بنده گفت" علی پروین قرار است از ایران برود؟" من هم گفتم بله! پیشنهاد خوبی از عربستان گرفته و احتمال دارد از ایران برود، همان زمان هاشمی رفسنجانی به من گفت جلوی او را بگیرید و نگذارید برود و پروین هم قید این پیشنهاد را زد.

غفوری فرد ادامه داد: یک روز که برای اعزام تیم پول بلیت هم نداشتند پروین پیش من آمد و گفت 2 میلیون تومان برای اعزام تیم لازم داریم، من هم گفتم به یک شرط می دهم! اول باید قول بدهید برنده شوید و در غیر اینصورت پول را از تو می گیرم و پروین هم یک چک 2 میلیون تومانی به من داد و بعد از اینکه من از سازمان تربیت بدنی جدا شدم چک او را اجرا گذاشتند و بعد از آن صحبت کردیم و پول را به پروین برگرداندیم.