به گزارش پارس نیوز، 

مدافع سابق تیم ملی که یکی از بازیکنان تیم سال ۲۰۱۱ بود گفت که آن تیم اسیر اختلاف نظرهایی شد و همان باعث شد که نتواند به طور مطلوب نتیجه بگیرد و در یک چهارم نهایی به کره جنوبی ببازد.اختلاف نظرهایی که گویا یکی از بزرگترهای تیم با افشین قطبی داشت.