به گزارش پارس نیوز، 

 

ابراهیم قاسمپور ملی پوش پیشین تیم ملی فوتبال ایران بعنوان مهمان ویژه وکارشناس با شبکه ورزشی الکاس قطر در جام ملتهای آسیا همکاری خواهد کرد.