به گزارش پارس نیوز، 

محسن سهرابی مسئول پشتیبانی و یکی از کارمندان باشگاه پرسپولیس به علت بیماری سرطان درگذشت. او همچنین مدتی به عنوان سرپرست ورزشگاه درفشی‌فر مشغول به کار بود.

سهرابی به دلیل بیماری سرطان و بستری شدن در بیمارستان در هفته‌های اخیر در باشگاه پرسپولیس حضور پیدا نمی‌کرد. او از بازنشستگان نیروهای مسلح و شاغل در باشگاه پرسپولیس بود.