به گزارش پارس نیوز، 

محمد رحیمی در مورد وضعیت استقلال خوستان و اینکه شروع تمرینات این تیم عقب افتاد، گفت: تمرینات تیم عقب نیفتاد بلکه تصمیم بر این بود قبل از شروع تمرینات جلسه هیأت مدیره برای مشخص شدن شرایط تیم برگزار شود. ما به هیچ وجه عقب نیستیم و مشکلی وجود ندارد.

وی در مورد اینکه آیا قرار است هیأت مدیره تصمیم خاصی بگیرد، عنوان کرد: تصمیمات کلی در مورد تیم گرفته می‌شود و قطعا در ادامه روند تیم تاثیر گذار است اما بنا بر تغییر خاصی نیست.

عضو هیأت مدیره استقلال خوزستان در رابطه با اینکه آیا قرار است سرمربی جدیدی از سوی فولاد انتخاب شود، اظهار داشت: تغییر سرمربی نخواهیم داشت اما در مورد تقویت کادرفنی صحبت می‌شود. الان در تیم ما فقط کریم بوستانی حضور دارد و نیاز به مربی تمرین دهنده و مربی دروازه‌بانان داریم.

وی در مورد اینکه آیا ممکن است در کادر مدیریت تیم تغییری به وجود بیاید، اظهار داشت:  همانطور که کسری غفوری مدیرعامل کارخانه گروه ملی اعلام کرده ممکن است در راستای تغییر هیأت مدیره اقداماتی صورت بگیرد.

رحیمی در مورد اینکه برخی بازیکنان این تیم پیشنهاداتی دریافت کردند، گفت: ما به راحتی بازیکنی را از دست نمی‌دهیم. اگر کسی بازیکن ما را می‌خواهد باید منافع باشگاه را تامین کنند.

عضو هیأت مدیره استقلال خوزستان در مورد اینکه آیا به دنبال حل مشکلات مالی تیم با فروش بازیکن هستند، اظهار داشت:این اتفاق در خیلی از باشگاه‌ها می‌افتد.البته ما در پرداخت پول بازیکنان مشکلی نداریم و از خیلی از باشگاه‌ها جلوتر هستیم.تنها مشکل مالی ما در پرداخت پول بازیکن خارجی تیم بود.ما در پرداخت پول کادرفنی هم عقب هستیم که اقدامات لازم را انجام خواهیم داد.