به گزارش پارس نیوز، 

حالا وریا غفوری نه تنها مهره سوخته تیم ملی نیست ودرباورهای کارلوس کی‌روش جا ندارد بلکه درآستانه شروع جام ملت های آسیا بدل به یکی از امیدهای کارلوس کی‌روش شده و گزینه نهایی او برای بازی درپست دفاع راست است. غفوری که شش ماه پیش حضوردرجام ملت های آسیا را به دلیل نزدیک نبودن به معیارهای سرمربی تیم ملی از کف داده بود حالا درنقطه ای امید بخش قرارگرفته و سرمربی تیم ملی نیز نگاه متفاوتی به این بازی دارد. شاید جام ملت ها برای وریا هرگز منزلت جام جهانی نداشته باشد اما این تورنمنت نیز یک فرصت بزرگ است تا بازیکن مستعد استقلال توانایی هایش را به رخ فوتبال آسیا بکشد. او با پیراهن شماره 2 حالا وارث بازیکن بزرگی همچون مهدوی کیا است.

 

ترکیب اولیه تیم ملی مقابل قطر که به احتمال بسیار ترکیب اصلی بازی با یمن خواهد بود و چنانچه اتفاق عجیبی رخ ندهد دردیگربازی ها نیز با اندک تغییری تکرارخواهد شد، درحالی ازسوی کارلوس کی‌روش چیدمان شد که کمتر کسی تصورمی‌کرد مرد پرتغالی از وریا غفوری درپست دفاع راست استفاده کند. وریا پیش ازاینکه تیم ملی به جام جهانی 2018روسیه برود، به دلیل آنچه کی‌روش فقدان توانایی های کافی برای بازی درپست دفاع راست می‌دانست از فهرست نهایی تیم ملی حذف شد اما درفاصله شش ماه، حالا کی‌روش دوباره وریا را درهمان نقطه ای به بازی گرفته که قبل ازجام جهانی اعتقادی به حضورش دراین پست نداشت. این طورکه از انتخاب های سرمربی تیم ملی پیدا است، به احتمال بسیار وریا درترکیب اصلی بازی های جام ملت ها هم درهمین پست به میدان خواهد رفت و اگر دوباره نخواهیم علل حذف او از تیم ملی درآستانه جام جهانی را با آن آمادگی فوق العاده ازکارلوس کی‌روش بپرسیم باید این انتخاب را برای بازیکن زحمت کش استقلال به فال نیک بگیریم و او را انتخاب نهایی مردپرتغالی درپست حساس دفاع راست بدانیم.

بدون شک اگر وریا نظرسرمربی تیم ملی دربازی با قطر را جلب کرده باشد، که کرده، درجام ملت های آسیا گزینه اول او دراین پست خواهد بود ومادامی که شرایط فنی مطلوبی داشته باشد دردفاع راست به میدان خواهد رفت.

 وضعیت امروزوریا که به گزینه اول سرمربی تیم ملی بدل شده، یقینا حاصل تلاش هایش برای بازگشت دوباره به ترکیب تیم ملی است. گرچه درآن زمان که وریا ازلیست مسافران جام جهانی کنارگذاشته شد، تصورمی‌شد دیگرنای برخواستن ندارد اما با وجود صدمات روحی حاصل ازحذف ازفهرست مسافران جام جهانی، اما این بازیکن دوباره به بازی درترکیب تیمش ادامه داد و باردیگر سرمربی تیم ملی را متقاعد کرد تا او را به تیم ملی فرابخواند.

این بازگشت محصول اتفاقات دیگر هم بود. رامین رضاییان به رغم آنکه درجام جهانی درتمام بازی ها برای تیم ملی به میدان رفت اما پس ازآن تورنمنت بزرگ درصحنه بازی های باشگاهی فروغ قبل ازجام جهانی را نداشت وحتی مدتی بی تیم بود. رضاییان اخیرا درترکیب تیم الشحانیه یک گل زده و یک پاس گل داده که این آمارقابل توجهی نیست و اگرمی‌بینیم کی‌روش به وریا گرایش بیشتری پیدا کرده، حاصل افت رضاییان بعد ازجام جهانی هم هست. جامی که به نظرمی‌رسید برای رضاییان ملی سکو پرتاب به تیم های بزرگ تر باشد اما هرگزاین گونه نبود واو حتی نتوانست حضورش درلیگ اروپا را تداوم ببخشد.

 

ازسویی به نظرمی‌رسد که کی‌روش دراین ایام که وریا را بی دلیل ازترکیب اصلی تیم ملی دور کرد، متوجه اشتباه خوده شده باشد. اگربه یاد داشته باشیم گلی که تیم ملی درجام جهانی مقابل اسپانیا دریافت کرد حاصل اشتباه مستقیم رامین رضاییان بودو همان روزها بسیاری براین باوربودند که اگر وریا درترکیب تیم ملی بود قطعا درآن صحنه با تجربه ترعمل می‌کرد. بعید نیست کی‌روش نیز به همان نتایج فنی رسیده باشد که منتقدان حذف وریا رسیدند وحالا سرمربی تیم ملی درصدد جبران برآمده و تلاش می‌کند دوباره از وریا یک مدافع راست ایده ال برای تیم ملی بسازد

البته غفوری درتیم باشگاهی اش استقلال به مانند بازی های ماقبل جام جهانی آماده و وقبراق نبود، اما عملکرد این بازیکن به گونه ای هم نبود که کی‌روش را متقاعد کند تادوباره او را از لیست نهایی کنار بگذارد. به همین دلیل 3 ماه پس از پایان جام جهانی پروژه بازگشتش به تیم ملی کلید خورد وحالا این پروژه به حدی سریع و موفق پیش رفته که وریا بدل به دفاع راست اصلی تیم ملی شده به گونه ای که دربازی با قطر نیز جلو ترازرامین رضاییان وارد ترکیب اصلی می‌شودو نزدیک به 70 دقیقه نیز برای تیم ملی به میدان می‌رود.

حضوروریا درترکیب اصلی تیم ملی درشرایطی که تا بازی با یمن کمترازیک هفته باقی مانده، بیانگرانتخابش به عنوان مدافع راست قطعی تیم ملی است و این بازیکن باید درهمان ایستگاه نخست با نمایشی اطمینان بخش همه احتمالات خروجش ازترکیب اصلی را از ذهن سرمربی تیم ملی دورکند.

بی گمان اگروریا دروهله نخست درعملیات دفاعی تیم ملی موفق و کامیاب ظاهر شود، کی‌روش هیچ بهانه ای برای بیرون بردن او از ترکیب اصلی تیم ملی نخواهد داشت و این رامین رضاییان است که باید ازروی نیمکت تیم ملی لحظه ها را برای بازی درترکیب تیم ملی آن هم به عنوان بازیکن ذخیره شماره کند.