به گزارش پارس نیوز، 

کارلوس کی روش رهبر تیم ملی است و این رهبر باید روحیه داشته باشد و به شاگردانش روحیه دهد. این روزها حضور کارلوس در تمرین بسیار پررنگ است. در واقع پررنگ بوده و پررنگ تر شده است. او برای آنکه به بازیکنانش نزدیک و نزدیک تر شود حتی با آنها در چالش پنالتی شرکت می کند. شوت می زند و وقتی توپش به تیر می خورد روی زمین می نشیند و طوری خوشحالی می کند که برای همه جالب است. کی روش حتی با بازیکنان شادی می کند و این مسایل باعث شده تا بیش از هر زمان دیگر او را نزدیک تیم ببینم.