به گزارش پارس نیوز، 

هفته پانزدهم لیگ برتر والیبال از روز یکشنبه 9 دی آغاز خواهد شد.اسامی داوران و ناظران دیدارهای هفته پانزدهم در ادامه می آید:

خاتم اردکان – دورنا ارومیه؛ داور اول بهروز جعفری، داور دوم امید فولادی ونداناظر داوری مجید محسنی شوشتری، ناظر سازمان خلیل یگانه مجد

شهرداری ورامین – پیام مشهد؛ داور اول داوود نافعی، داور دوم میثم پارسهناظر داوری محمد حسن خوشدل، ناظر سازمان لیگ شهباز صدری

سایپا – فولاد سیرجان ایرانیان؛ داور اول مرتضی اکرمی، داور دوم قادر صادقیناظر داوری علی یاوری، ناظر سازمان لیگ غفار درخشنده

کاله مازندران – شهرداری تبریز؛ داور اول علیرضا قریب، داور دوم مرتضی علاییناظر داوری امیر صداقت، ناظر سازمان لیگ حمید حق بین

عقاب نهاجا – پیکان؛ داور اول مسعود ذوقی، داور دوم محمد عشقدوستناظر داوری محمود کشفی، ناظر سازمان لیگ حسین پورکاشیان

شهرداری ارومیه – شهرداری گنبد؛ داور اول محمد شاهمیری، داور دومی حامد آقا براریناظر داوری حمید فاضلی فرد، ناظر سازمان لیگ یونس حسن زاده.