به گزارش پارس نیوز، 

سال 2018 با تمام زیبای‌ها و اتفاقات خوب و بد روزهای پایانی خود را سپری می‌کند.

وی در سال 2018 آمار بی نظیری از خود در بخش انفرادی به جا گذاشته است:

بیشترین گل زده و تصاحب کفش طلا

بیشترین ارسال کننده پاس گل برای همبازی‌ها

بیشترین دریبل موفق

بیشترین گل زده از روی ضربه ایستگاهی

ایجاد بیشترین موقعیت خطرناک گل روی دروازه رقبا

ارسال بیشترین پاس ایجاد موقعیت

انتهای پیام/