به گزارش پارس نیوز، تمرین تیم ملی فوتبال ایران در کمپ اسپایر قطر در حالی جریان دارد که کی روش سعی دارد بر روی مسائل روحی و روانی تیم ملی کار کند. کی روش قبل و بعد از تمرین با بازیکنان بسیار  در حال خنده است  و رابطه گرمی با آنها دارد اما زمانیکه تمرین آغاز می شود جدیت بسیاری در طول تمرین دارد.  زمانیکه کارهای تاکتیکی تحت تدابیر امنیتی آغاز می شود تا کسی فیلم بردار ی انجام ندهد کی روش  بسیار جدی است.

در تمرین صبح پنج شنبه کی روش سر بازیکنان خود مانند رامین رضاییان فریاد زد تا به آنها بفهماند موقع تمرین بسیار جدی است و باید تک تک  دستورات او را در زمین اجرا کنند. این درحالی بود که کی روش  قبل از تمرین با رضاییان بسیار خوب  ودر خال خنده بود.