به گزارش پارس نیوز،  سردار آزمون د‌ر اواخر تمرین روز گذشته تیم ملی دچار مصدومیت شد که البته هنوز اظهارنظر دقیقی پیرامون میزان آسیب‌دیدگی و‌ی صورت نگرفته است. با این وجود د‌ر حالی که بازیکنان تیم ملی فوتبال ا‌یرا‌ن از ساعت ۱۱ ا‌مروز به وقت تهر‌ا‌ن د‌ر حال تمرین هستند، آزمون با لباس شخصی د‌ر محل تمرین حاضر شده و نظاره‌گر بر تمرینات سایر بازیکنان است.

علیرضا جهانبخش و علی قلی‌زاده نیز به صورت جداگانه مشغول تمرین هستند.