به گزارش پارس نیوز، سایت اسپورت عراق خبر داد که باشگاه الزوراء با فرزاد حاتمی و نوری دو بازیکن ایرانی قرارداد بسته است تا در رقابت های لیگ داخلی و آسیایی قوی تر شود.

قرار است این دو بازیکن ایرانی هفته آینده به بغداد بیایند و پس از تست های پزشکی به تمرینات تیم اضافه شوند.