به گزارش پارس نیوز، میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی اظهار کرد: وظیفه من واگذاری‌های صحیح، قانونی و شفاف به بخش خصوصی است. در مورد دو باشگاه استقلال و پرسپولیس هم تمام سعی بر این است که این دو باشگاه شفاف و قانونی به بخش خصوصی واگذار شود.

وی تاکید کرد: برنامه سازمان خصوصی‌سازی از ۲۵ آذر ماه که دولت درباره این دو باشگاه مصوبه جدیدی ارائه کرد، این بود که تا پایان سال جاری دو باشگاه پرسپولیس و استقلال واگذار شوند ولی هنوز صورت‌های مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۷ یکی از باشگاه‌ها به سازمان خصوصی‌سازی ارائه نشده است.

رییس سازمان خصوصی‌سازی که در یک برنامه رادیویی صحبت می‌کرد، در پاسخ به اینکه کدام یک از باشگاه‌ها صورت‌های مالی خود ارائه نکرده‌اند؟ گفت: صورت‌های مالی باشگاه پرسپولیس منتهی به ۳۱ خرداد ماه است. این باشگاه صورت‌های مالی پارسال را ارائه کرده است اما منتظر صورت مالی امسال این باشگاه هستیم. در ‌عین ‌حال صورت‌های مالی باشگاه استقلال منتهی به ۳۱ تیر ماه است که این باشگاه صورت‌های مالی سال‌های ۹۶ ــ ۹۷ را ارائه کرده است.

پوری حسینی اظهار امیدواری کرد که تا پایان بهمن ماه پیشنهاد واگذاری و قیمت پایه برای این دو باشگاه را به هیات واگذاری ارائه کنیم. همچنین امیدواریم جلسه هیات واگذاری به موقع برگزار شود تا بتوانیم آگهی مزایده را به موقع منتشر کنیم و تا پایان سال این دو باشگاه را برای مزایده بگذاریم.

وی در مورد صحبت‌های دادکان مبنی بر اینکه "این دو باشگاه در شرایط اقتصادی ایران با توجه به این که دولت در همه بنگاه‌ها حضور دارد عملی نیست"، بیان‌ کرد: من برای اظهارنظر آقای دادکان احترام قائل هستم و ایشان حساب شده صحبت می‌کنند، اما ما باید بدانیم که دولت در سال ۱۳۹۴ یک بار دو باشگاه استقلال و پرسپولیس را از لیست واگذاری‌ها خارج کرد و چند هفته‌ پیش دوباره این دو باشگاه را به لیست واگذاری‌ها برگرداند. این اتفاق یک بار اتفاق نیفتاده است. اگر بار دیگر دولت این دو باشگاه را از لیست واگذاری خارج کند آن وقت می‌توان این نتیجه‌ را گرفت که افکار عمومی را مستمسک قرار داده است. اما برای چنین نتیجه‌ای در حال‌ حاضر بسیار زود است.

رییس سازمان خصوصی‌سازی تاکید کرد: اگر این دو باشگاه از دولت گرفته و به بخش خصوصی واگذار شوند، باشگاه‌های دیگر نفس می‌کشند، چون گاهی تصور بر این است که از این تیم‌ها به نوعی جانبداری می‌شود.