به گزارش پارس نیوز، سعید آذری که این فصل چندبار  به خاطر مصاحبه درباره اشتباهات داوری بخصوص بعد از بازی ذوب آهن با نفت مسجدسلیمان به کمیته انضباطی احضار شده بود، مجددا احضاریه ای از این کمیته گرفته است.

در نامه ای که برای باشگاه ذوب آهن ارسال شده است، آذری باید به دلیل آنچه که «ورود به زمین چمن» بعد از بازی با نفت مسجدسلیمان عنوان شده است، در کمیته انضباطی حاضر شود.