به گزارش پارس نیوز، سایت رادیو ورزش وشووی لهستان فهرست 20 انتقال بد در تابستان گذشته به لیگ لهستان با انتخاب کارشناسانش را منتشر کرد که نام فرشاد احمد زاده، هافبک سابق پرسپولیس در رده 17 این لیست قرار گرفت.

احمد زاده تابستان گذشته از پرسپولیس راهی تیم اشلاسک وروسلاو لهستان شد و اوایل در ترکیب ثابت تیم قرار گرفت ولی رفته رفته افت کرد و کارش به جایی رسید که او را به تیم دوم این تیم لهستانی منتقل شد.