به گزارش پارس نیوز، اتحادیه جهانی کشتی تصمیم دارد با معیارهایی که کمیسیون فنی این اتحادیه درنظر گرفته از این پس همه ساله کشتی گیر برتر سال را انتخاب و به عنوان جایزه ۱۰ هزار فرانک سوئیس به وی پرداخت کند.

کشتی‌گیر برتر سال از میان قهرمانان کشتی آزاد، فرنگی و کشتی زنان همه ساله یک نفر خواهد بود.