به گزارش پارس نیوز،  پس از صدور قرار مجرمیت (جلب به دادرسی) و کیفرخواست در دادسرا برای مهدی قائدی هافبک جوان استقلال به اتهام رانندگی بدون پروانه منجر به فوت احمد رضا شاکر،این پرونده به دادگاه ارسال شده بود.

پرونده در شعبه ١٠٤ دادگاه کیفری بوشهر ثبت شده و وقت رسیدگی فوق العاده و سریع برای آن تعیین شده است.برابر ابلاغیه ارسالی برای همه اصحاب دعوی،طرفین باید روز چهارشنبه دوازدهم دی ماه در این شعبه حاضر شوند.

در خصوص ارسال پرونده از دادسرا به دادگاه گزارشی منتشر کردیم که با تکذیب وکیل این بازیکن مواجه شد اما اکنون وقت رسیدگی به وکیل مذکور هم ابلاغ شده و مشخص گردید قرار مجرمیت صادر شده بود.