به گزارش پارس نیوز،  جلسه هماهنگی انتقال قطعی باشگاه پدیده خراسان روز گذشته در مشهد برگزار شد. در این جلسه که روز گذشته، در استانداری خراسان رضوی برگزار شد، توافقات اولیه برای انتقال قطعی باشگاه پدیده به متقاضی آن به دست آمد.

رسولیان معاون اقتصادی استانداری و نماینده این دستگاه، زارع صفت رییس هیات مدیره شرکت پدیده مادر، حمیداوی مالک شرکت شهر خودرو و مدیران باشگاه پدیده اعضا حاضر در این جلسه بودند که توافق کردند انتقال باشگاه پدیده ظرف ۲۴ساعت از سوی شرکت پدیده مادر به شرکت شهر خودرو انجام شود.

با این وجود از روز گذشته و پس از این جلسه ، علیرغم دستور استانداری خراسان رضوی و ستاد تدبیر هنوز از سوی شرکت پدیده مادر اقدامی برای این انتقال انجام نشده و این در شرایطی است که همه چیز در گرو امضا این شرکت است.

گفتنی است شرکت پدیده مادر از ابتدای فصل جاری حاضر به پرداخت تعهدات مالی خود در قبال باشگاه پدیده نشد تا در نهایت پس از اعتراض هواداران و مردم مشهد، با دستور استاندار وقت خراسان رضوی انتقال این باشگاه به مجموعه‌های متقاضی کلید بخورد.