به گزارش پارس نیوز، با توجه به تصمیم کمیسیون فنی اتحادیه جهانی از این پس نفرات اول و دوم سیستم رنکینگ در ابتدای هر گروه در جدول اوزان دهگانه قرار می‌گیرند و نفرات سوم و چهارم این طرح به ترتیب در پایین گروه یک و دو قرار داده می شوند و سایر کشتی گیران قرعه کشی می شوند، به این ترتیب  4 کشتی گیر طرح سید بندی تا مرحله نیمه نهایی به یکدیگر برخورد نخواهند کرد.

این اصلاحات با توجه به اشکالاتی که به طرح سیدبندی گرفته می شد، اعمال شده است.