به گزارش پارس نیوز، دیدار تیم های ایران و قطر روز دهم دی ماه قطعا پشت درهای بسته برگزار خواهد شد.
همچنین دیدار تیم ملی با فلسطین شاید با حضور خبرنگاران برگزار شود که هنوز تصمیم قطعی برای این مساله گرفته نشده است.
تیم ملی فوتبال ایران این روزها در کمپ اسپایر مشغول آماده سازی است.