به گزارش پارس نیوز، و به نقل از سایت کمیته ملی المپیک، شاهرخ شهنازی دبیر کل کمیته ملی المپیک در خصوص موارد مطروحه در نشست هیات اجرایی گفت: نخستین موضوع مورد توجه امروز، برگزاری چهل و ششمین مجمع عمومی کمیته (25 دی ماه) بود که مقرر شد این مجمع با محوریت دبیرکل پیگیری و مسیر اجرایی و ستاد برگزاری آن از سوی دبیر کل تشکیل و اقدامات لازم در این باره انجام شود.

سخنگوی کمیته ملی المپیک تصریح کرد: همچنین نماینده شرکت حسابرسی کمیته نیز با حضور در جلسه امروز گزارش حسابرسی سال 96 را ارائه دادند و نهایتا مقرر شد در مجمع آتی کمیته ملی المپیک مطرح شود.

شهنازی تصریح کرد: با توجه به ضرب الاجل تعیین شده از سوی شورای المپیک آسیا، لیست اولیه کاندیداها جهت حضور در کمیسیونهای مختلف OCA به شورای مذکور ارسال و مقرر شد تا در خصوص لیست نهایی ارسالی به OCA که تا اسفند ماه امسال زمان داریم در نشستهای بعدی هیات اجرایی در این باره تصمیم گیری نهایی صورت پذیرد.

دبیرکل کمیته ملی المپیک اظهار داشت: همچنین خانم طاهریان  نائب رئیس محترم کمیته ملی المپیک گزارشی از عملکرد و فعالیتهای کمیسیونهای مختلف کمیته ارائه داد و مقرر شد تا از این پس در نشستهای بعدی هیات اجرایی، روسای هر یک از اعضای کمیسیونها به ارائه گزارشی از فعالیتهای خود بپردازند.

سخنگوی کمیته ملی المپیک در خاتمه گفت: ضمنا با عنایت به مفاد اساسنامه کمیته ملی المپیک اعضای هیات اجرایی تاکید کردند که کمیسیونها در کمیته ملی المپیک نقش مشورتی داشته و چنانچه نظراتی دارند باید ابتدا به هیات اجرایی پیشنهاد نموده تا پس از بررسی و تصویب، جهت اجرا به واحدهای مربوطه اجرایی کمیته ملی المپیک ارجاع گردد.