به گزارش پارس نیوز، انتقال مجید حسینى به باشگاه ترابوزان و تیام به باشگاه عجمان امارات باعث شد تا رقم هایى نیز از سوى این باشگاه ها به استقلالى ها بابت حق انتقال اختصاص داده شود.

البته در ابتداى کار مبالغى از سوى ترابوزانى ها و عجمانى ها در اختیار باشگاه استقلال قرار گرفت اما با گذشت ماه ها و حضور این بازیکنان در تیم هاى جدیدشان همچنان استقلالى ها نتوانستند مابقى طلب هاى خود را از این ٢ باشگاه دریافت کنند.

استقلالى ها بابت انتقال این ٢ بازیکن همچنان باید حدود ٦٠٠ هزار دلار از هر ٢ باشگاه دریافت کنند که این رقم در نقل و انتقالات پیش رو و جذب بازیکنان جدید، مى تواند از نظر مالى به نفع آبى پوشان باشد، اما این در حالى است که مدیران استقلال در آخرین دیدار با مدیران هر ٢ باشگاه نتوانستند رقم هاى مورد نظر را بگیرند.