به گزارش پارس نیوز، همواره در تورنمنت های مهم از جمله جام ملت های آسیا، مسائل مختلفی از جمله استفاده از بازیکنان غیرمجاز، شایعه دوپینگ و... مطرح می شود که البته اکثرا منجر به اتفاق خاصی نمی شود. در همین دوره قبلی حضور بازیکنی به زعم ایرانی ها غیر مجاز در ترکیب تیم عراق، شایعاتی را در خصوص 3-0 کردن بازی به نفع ایران ایجاد کرد اما AFC چنین نظری نداشت.

 

حال اکنون دادگاه حکمیت ورزش معروف به کاس که در سال های اخیر نامی آشنا برای فوتبال دوستان ایرانی بوده، تصمیم گرفته که گروهی سه نفره برای رسیدگی به مسائل مختلف در جام ملت های آسیا تشکیل دهد.

 

در این گروه سه داور حضور خواهند داشت و تا 48 ساعت پس از طرح مسئله، در آن خصوص تصمیم خواهند گرفت.