به گزارش پارس نیوز، همانطور که برانکوایوانکوویچ وعده داده بود پرسپولیس امروز در ورزشگاه شهید کاظمی به مصاف تیم پیشکسوتانش رفته است. تیم پیشکسوتان پرسپولیس مثل همیشه با مربیگری علی پروین تشکیل شده و البته آنچه جالب است اینکه انگار تا زمانی که پروین روی نیمکت بنشیند همان اصول و برنامه های او که از دهه شصت و از اولین سال های مربیگری اش در پرسپولیس داشت اجرا می شود. اکنون در کاظمی هم پروین ابتدای نیمکت نشسته ، دستهایش را در جیب کاپشنش فرو برده و مثل همیشه ، تنفرش از سرما چهره ای جدی تر هم به او می دهد. علی پروین روی نیمکت، این کلیشه ای ترین تصویری است که در فوتبال ایران وجود دارد. پروین حتی در سال هایی که  خودش هم تصمیم گرفته از فوتبال دور باشد اما حضورش احساس شده و البته که هرگز از فوتبال جدا نشده است.


او هنوز هم روی نیمکت همان هیبت همیشگی را دارد و انگار باید این را پذیرفت که علی پروین واقعی نه آن که مقابل دوربین ها ، یا حتی در رسانه ها دیده ایم بلکه پروین واقعی آن کسی است که سرش را از سرما توی کاپشنش فرو برده و تمام استرسش را با تکان ممتد پاهایش جایی در نوک نیمکت، بالاتر از همه نشان می دهد. امروز حضور پروین و انرژی او باعث شده نیمکت پیشکسوتان پرسپولیس تاریخ را برای پرسپولیسی ها زنده کند. پروین نوک نیمکت نشسته و بقیه بچه ها به ترتیب قد؛ نشسته اند.


علی پروین، محمد پنجعلی، مرتضی فنونی زاده، وحید قلیچ، مهدی تارتار، سعید عزیزیان، اردلان آشتیانی، مسعود زارعی، علیرضا محمد، بهنام طاهرزاده، احسان خرسندی، محمد برزگر، رضا جباری نیمکت نشینان پرسپولیس هستند که همه زیر سایه سلطان آماده و گوش به فرمان حضور در میدان هستند.