به گزارش پارس به نقل از ایسنا، بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران از ساعت ۱۲ تا ۱۵ آرام آرام وارد محل اسکان تیم ملی شدند و عده ای از آن ها به اتاق آمادگی جسمانی، عده ای به استخر و عده ای دیگر به استراحت مشغول شدند.

ساعت ۱۵: ۳۰ بازیکنان تیم ملی وسایل شان را به فرودگاه فرستاده و منتظرند تا بعد از نشست خبری کارلوس کی روش به کره سفر کنند.

قرار است ملی پوشان ایران بعد از رسیدن به سئول با سفری زمینی راهی اولسان محل برگزاری دیدار شان برابر کره شوند.

دیدار ایران و کره ۲۸ خرداد در کره جنوبی برگزار خواهد شد.