به گزارش پارس نیوز، در جریان مجمع انتخاباتی کمیته ملی پارالمپیک که از ساعت ٩ صبح امروز آغاز شده است، نسبت به حضور بازنشسته ها تذکر داده شد.

این موضوع با طرح سوال شاهرخ شهنازی دبیرکل کمیته المپیک از مسعود اشرفی دبیر مجمع در رابطه با حضور بازنشسته‌ها آغاز شد.

در همین رابطه محمدرضا داورزنی معاون وزیر تذکر داد که حضور بازنشسته‌ها در هیات رئیسه منع قانونی دارد. بنابراین کاندیداهایی که بازنشسته هستند خود از پروسه رای گیری کنار روند.