به گزارش پارس نیوز، بر اساس آنچه در نشست اخیر ستاد عالی بازی های آسیایی و المپیک مصوب شد، کمیته ای با حضور مشترک نمایندگان کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش باید برنامه های فدراسیون های کاندیدای اعزام به بازی های المپیک را مورد بررسی قرار دهند. 

اصغر رحیمی رئیس مرکز نظارت بر تیم های ملی کمیته ملی المپیک و علی رغبتی مدیرکل دفتر برنامه‎ریزی و نظارت حوزه ورزش وزارت ورزش افرادی به نمایندگی از این دو نهاد (کمیته و وزارت) مسئول بررسی برنامه های فدراسیون ها برای بازی های المپیک هستند. 

سی و دومین دوره بازی های المپیک، سال ۲۰۲۰ میلادی به میزبانی توکیو ژاپن برگزار می شود. از میان رشته های المپیکی فعال در  ورزش ایران، هستند رشته هایی که شانس مسلم کسب سهمیه و مدال برای این بازی ها به حساب می آیند و رشته هایی هم تنها جزو رشته های شانس کسب سهمیه محسوب می شوند. 

کمیته تشکیل شده به نمایندگی از وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک مسئولیت دارد در نشست های جداگانه با این فدراسیون ها، برنامه های مورد نظر آنها در مورد این بازی ها را مورد بررسی و ارزیابی قرار دهد تا نتیجه را به ستاد عالی بازی های آسیایی و المپیک ارائه دهد. 

قرار است نشست های کمیته ویژه بازی های المپیک ۲۰۲۰ با فدراسیون های شانس مدال آغاز شود.