به گزارش پارس نیوز، جواد قراب و اکبر عباسی ملکی دو عضو هیات مدیره باشگاه استقلال که شامل قانون منع به کارگیری بازنشستگان می شدند، با تسلیم استعفای خود به وزارت ورزش رسما از این باشگاه جدا می شوند.

پانزدهم آذر آخرین تاریخی بود که بازنشستگان طبق قانون باید از سمت های خود کنار می رفتند.