به گزارش پارس نیوز، ماموران سازمان جهانی مبارزه با دوپینگ (وادا) به صورت سر زده، پیش ازظهر امروز با مراجعه به منزل احسان حدادی، نایب قهرمان پرتاب دیسک المپیک و قهرمان بازی‌های آسیایی در تهران از او تست گرفتند.

او در این رابطه گفت: صبح امروز ماموران ضد دوپینگ که از کشور روسیه هستند به صورت سر زده و بدون اطلاع وارد منزلم شدند از من تست دوپینگ گرفتند و این ارزشمند است که برایم ارزش قائل می شوند.

او ادامه داد: در گذشته هم این امر وجود داشته که ماموران ضد دوپینگ به منزل قهرمانان می رفتند و از آنها تست دوپینگ می گرفتند و قرار شده از سایر ورزشکاران رشته های ورزشی هم به این شکل آزمایش بگیرند.

** پست کنایه آمیز احسان حدادی قهرمان پرتاب دیسک ایران و جهان بعد از اینکه ماموران مبارزه با دوپینگ وادا از روسیه در منزل از وی تست گرفتند.

واکنش حدادی به حضور سرزده ماموران ضد دوپینگ در منزلش + پست کنایه آمیز حدادی