به گزارش پارس ، ایسنابه نقل از پایگاه اینترنتی شبکه خبری الجزیره، طی درگیری های روز سه شنبه میان تظاهرکنندگان حامی علاء عبدالعزیز، وزیر فرهنگ مصر و مخالفان وی در مقابل مقر وزارت فرهنگ در منطقه الزمالک در قاهره دو نیروی پلیس و تعدادی از تظاهرکنندگان زخمی شدند.

ده ها تن از حامیان وزیر فرهنگ مصر راهی مقر وزارتخانه وی شدند تا حمایت خود را از وی و سیاست هایش که در راستای مبارزه با فساد راه یافته در این وزارتخانه است، اعلام کنند اما پیش از رسیدن آنها ده ها تن از مخالفان وی و حامیان استعفایش در آنجا تحصن کرده بودند.

مخالفان علاء عبدالعزیز اعلام کردند که وی از چند هفته قبل که این منصب خود را برعهده گرفته است، تلاش می کند تا وزارتخانه خود را" اخوانی" کند.

حامیان وزیر فرهنگ شعارهایی علیه فساد و مخالفان وی شعارهایی علیه حکمرانی اخوان المسلمین سر می دادند.

پس از اینکه درگیری های لفظی به ضرب و جرح و پرتاب سنگ تبدیل شد نیروهای امنیتی مجبور به مداخله شدند و حامیان وزیر مجبور شدند که از آن مکان خارج شوند، اما مخالفان وی به تحصن خود در مقابل مقر این وزارتخانه ادامه دادند.

ده ها تن از فرهیختگان و هنرمندان در مقابل دفتر وزیر فرهنگ مصر تحصن و تاکید کردند که تا زمان استعفای وی به اعتراضات خود ادامه دهند.

به دنبال تغییرات اصلی که اخیرا در کابینه مصر صورت گرفت، عبدالعزیز به عنوان وزیر فرهنگ انتخاب شد و تغییراتی در تعدادی از نهادهای وابسته به وزارتخانه خود اعمال کرد، اما این اقدامات انتقادهای شدید تعدادی از شخصیت های فرهنگی و هنری را به دنبال داشت.

در مقابل اخوان المسلمین مصر بر این باورند که وزارت فرهنگ مصر در گذشته" لانه فساد" بوده و عبدالعزیز درصدد سر و سامان دادن به آن است.

وزیر فرهنگ مصر نیز تاکید کرد به اصلاحات خود ادامه می دهد که وزارت فرهنگ متعلق به مصری ها و نه در انحصار گروهی، انحصار گروه فرهنگی است.