به گزارش پارس ، به نقل از فارس، بر اساس آخرین تغییرات اساسنامه کمیته ملی المپیک رشته های اضافه و حذف شده به مجمع عمومی کمیته ملی المپیک مشخص شدند.

بر این اساس نابینایان، ناشنوایان، جانبازان و معلولین، اتومبیل رانی، بیس بال، کارگران، ورزش های رزمی، جهاد کشاورزی حذف شدند.

همچنین یک نفر از دانشگاهی، یک نفر از دبیران کل کنفدراسیون ها، ۲ نفر از ورزش بانوان و یک نفر از همبستگی هم از مجمع عمومی کمیته ملی المپیک کنار رفتند.

بر اساس آخرین تغییرات، کاراته، زورخانه ای، کبدی، اسکواش، اسکیت و ووشو اضافه شدند.

امکان اضافه شدن رشته های حذف شده به مجمع وجود دارد که در آینده در این خصوص تصمیم گیری خواهد شد.