به گزارش پارس نیوز،  این مسابقات روزهای ۲۲ و ۲۳ آذرماه به میزبانی شهر بابل استان مازندران برگزار می شود که شرایط برگزاری و برنامه این مسابقات به شرح زیر است:

- مسابقات بر اساس مقررات جام جهانی کشتی آزاد سال ۲۰۱۸ در ۱۰ گروه وزنی بزرگسالان در اوزان۵۲ تا ۵۷-۶۱-۶۵-۷۰-۷۴-۷۹-۸۶-۹۲-۹۷-۱۲۵ کیلوگرم با ۲کیلوگرم ارفاق وزن صورت میگیرد.

- در صورتی که تیم های شرکت کننده کمتر از ۶ تیم باشد ، مسابقات در یک گروه ، بین ۶ تا ۱۰ تیم ، در ۲ گروه و بیش از ۱۰ تیم ، در قالب ۴ گروه برگزار می شود.

- در صورتی که مسابقات در چهار گروه برگزار شود ، تیم های اول هر گروه به ترتیب گروه بندی گروه های(ِ A/B/C/D ) با یکدیگر رقابت مرحله نیمه نهایی را برگزار می کنند و تیم های برنده، رقابت فینال را برگزار می کنند. هم چنین تیم های بازنده رقابتهای نیمه نهایی ،مسابقات سوم و چهارمی را برگزار می نمایند. تیم های دوم هر گروه به همین ترتیب برای تعیین رده بندی پنجم تا هشتم رقابت خواهند کرد. تیم های سوم هر گروه نیز به همین ترتیب برای تعیین تیم های نهم و دهم رقابت را برگزار می کنند.

- مقررات فنی مسابقات طبق آخرین مقررات جام جهانی سال ۲۰۱۸ می باشد.

- کشتی گیران می بایست قبل از وزن کشی تحت معاینات پزشکی قرار گیرند.

- هر تیم می تواند حداکثر دو کشتی گیر خارجی در ترکیب تیم داشته باشد و ترانسفر آن باید مطابق مقررات اتحادیه جهانی کشتی انجام شود.

- حداقل تعداد نفرات هر تیم برای شرکت در مسابقات ، شش کشتی گیر خواهد بود .

- هر کشور می تواند با بیش از یک باشگاه در مسابقات شرکت نمایند اما باشگاه ها می باید از سوی فدراسیون ملی معرفی شوند.

- کشتی گیران باید حداقل دارای ۱۸ سال در سال ۲۰۱۸ باشند و کشتی گیرانی که ۱۸ سال سن دارند می بایست گواهی پزشکی و رضایت نامه برای شرکت در گروه سنی بزرگسالان را به همراه داشته باشند.

- کشتی گیران تنها در اوزانی که در آن وزن کشی می شوند باید کشتی بگیرند. در زمان وزن کشی ، این انتخاب را دارند که یک وزن بالاتر کشتی بگیرند ، هر تیم می تواند ۲ کشتی گیر برای هر وزن معرفی نماید .تنها کشتی گیرانی که حداقل وزن آنها ۹۷ کیلوگرم بالاتر باشد میتوانند در ۱۲۵ کیلوگرم کشتی بگیرند.

- وزن کشی در صبح هر دو روز با ۲ کیلوگرم ارفاق ، برگزار می شود.

تیم های بیمه رازی بابل و پاس ستارگان ساری به عنوان تیم های اول و دوم لیگ برتر کشتی آزاد ایران مجوز حضور در این مسابقات را دارند.