به گزارش پارس نیوز، حضور یکی از خبرنگاران استقلالی در تمرین امروز پرسپولیس باعث شد تا هواداران تیم پرسپولیس که از تمرین امروز این تیم به بیرون منتقل شده بودند معتقد بودند که حضور این فرد باعث بیرون رفتن آنها از تمرین شده است.

آنها معتقد بودند که این خبرنگار از طرف علیرضا منصوریان سرمربی تیم ذوب‌آهن آمده و قصد فیلمبرداری از تمرین امروز سرخ پوشان را داشته باشد.